Što je SDK? Kompleti za razvoj softvera objašnjeni na običnom engleskom jeziku

Komplet za razvoj softvera (SDK) alat je svijeta razvoja softvera. No umjesto alata poput odvijača i kliješta, SDK-ovi sadrže knjižnice i API-je (sučelja za programiranje aplikacija) koji olakšavaju stvaranje aplikacija za određeni softver i hardver.

Neki su SDK-ovi potrebni za razvoj aplikacije specifične za platformu. Na primjer, za razvoj Android aplikacija na Javi potreban je Java Development Kit, za iOS aplikacije iOS SDK, a za Universal Windows Platform .NET Framework SDK.

Sve se to vrši putem knjižnica uključenih u svaki SDK. Knjižnica je u osnovi dio softvera koji omogućava vašoj aplikaciji da komunicira s određenom platformom na kojoj radi.

Alati za otklanjanje pogrešaka i stvaranje vizualnih elemenata često su uključeni u SDK-ove, što programerima olakšava popravljanje njihovih aplikacija ili stvaranje tekstualnih okvira i gumba. SDK često uključuju i uzorak koda kako bi se programeri mogli brzo upoznati s platformom za koju kodiraju.

Više informacija:

  • Vodič za početnike za novi AWS Python SDK za Alexa
  • Kako izraditi aplikaciju za cjenik kriptovaluta pomoću Flutter SDK-a
  • Kako instalirati Facebook SDK u React Native Android ili iOS aplikaciju