Oblik datuma i pretvorba SQL servera objašnjeni primjerima

Što radi SQL Convert?

Pretvara se iz jednog tipa podataka u drugi tip podataka.

Sintaksa

CONVERT (_New Data Type, Expression, Style_)

  • Nova vrsta podataka:  Nova vrsta podataka koja se također pretvara. Na primjer: nvarchar, cijeli broj, decimalni broj, datum
  • Izraz:  Podaci za pretvaranje.
  • Stil:  Format. Na primjer: Stil 110 je USA Date format mm-dd-yyyy

Primjer: Pretvori decimalni broj u cijeli broj

SELECT CONVERT(INT, 23.456) as IntegerNumber

pretvoriti decimalni broj u cijeli broj

Napomena: Rezultat je skraćen.

Primjer: Pretvori niz u datum

SELECT CONVERT(DATE, '20161030') as Date

pretvoriti niz u vrstu datuma

Primjer: Pretvori decimalu u niz

SELECT CONVERT(nvarchar, 20.123) as StringData

pretvoriti decimalu u niz

Primjer: Pretvori cijeli broj u decimalni broj

SELECT CONVERT(DECIMAL (15,3), 13) as DecimalNumber

pretvoriti cijeli broj u decimalni broj

Primjer: Pretvorite niz u format datuma u američkom stilu datuma

SELECT CONVERT(DATE, '20171030' , 110) To_USA_DateFormat

pretvoriti niz u format datuma u američkom stilu datuma