Kako koristiti SQLite bazu podataka s Android Studiom

Većina Android aplikacija treba negdje pohraniti podatke, a najčešći način pohrane podataka na Androidu je upotreba SQLite baze podataka.

Objavili smo puni tečaj na YouTube kanalu freeCodeCamp.org o upotrebi baze podataka SQLite s Android Studiom. Sve što trebate znati o SQLiteu naučit ćete stvaranjem Android aplikacije u Android Studiju.

Ovaj tečaj je razvio Shad Sluiter. Shad je profesor informatike na Sveučilištu Grand Canyon. Više od 20 godina podučava ljude o tehnologiji.

Ovaj tečaj prikazuje svaki korak programiranja demo aplikacije Android koja koristi lokalnu bazu podataka SQLlite.

Naučit ćete kako:

  • stvoriti SQLite lokalnu bazu podataka na Android uređaju,
  • konfigurirati nove tablice metodom onCreate,
  • postavljanje stupaca i vrsta podataka,
  • proširiti klasu SQLiteHelper,
  • stvoriti CRUD metode u klasi DAO (objekt pristupa podacima),
  • prikaz rezultata u prikazu liste,
  • i više.

Pogledajte cjeloviti tečaj na YouTube kanalu freeCodeCamp.org (dvosatno gledanje).