Metode Ruby brojeva i brojevne operacije (s primjerima)

Metode brojanja u Rubyu

Ruby nudi razne ugrađene metode koje možete koristiti na brojevima. Slijedi nepotpuni popis cjelobrojnih i float metoda.

Čak:

Koristite .even?za provjeru je li paran i cijeli broj . Vraća trueili falselogičku vrijednost .

 15.even? #=> false 4.even? #=> true

Neparan:

Upotrijebite .odd?za provjeru je li neki cijeli broj neparan. Vraća trueili falselogičku vrijednost .

 15.odd? #=> true 4.odd? #=> false

Staviti strop:

The .ceilmetoda rundi pluta gore na najbliži broj. Vraća cijeli broj .

 8.3.ceil #=> 9 6.7.ceil #=> 7

Kat:

The .floormetoda rundi lebdi dolje na najbliži broj. Vraća cijeli broj .

 8.3.floor #=> 8 6.7.floor #=> 6

Sljedeći:

Upotrijebite .nextza povratak sljedećeg uzastopnog cijelog broja .

 15.next #=> 16 2.next #=> 3 -4.next #=> -3

Pred:

Koristite .predza vraćanje prethodnog uzastopnog cijelog broja .

 15.pred #=> 14 2.pred #=> 1 (-4).pred #=> -5

Stringu:

Korištenje .to_sna broju ( cijeli broj , plutajuće itd.) Vraća niz tog broja.

 15.to_s #=> "15" 3.4.to_s #=> "3.4"

Najveći zajednički nazivnik:

.gcdMetoda pruža najveći zajednički djelitelj (uvijek pozitivan) dvaju brojeva. Vraća cijeli broj .

 15.gcd(5) #=> 5 3.gcd(-7) #=> 1

Krug:

Koristite .roundza vraćanje zaokruženog cijelog broja ili plutajućeg podatka .

 1.round #=> 1 1.round(2) #=> 1.0 15.round(-1) #=> 20

Puta:

Koristite .timesza ponavljanje zadanih blok- intvremena.

 5.times do |i| print i, " " end #=> 0 1 2 3 4

Matematičke operacije u Rubyu

U Rubyu možete izvoditi sve standardne matematičke operacije s brojevima, uključujući: zbrajanje +, oduzimanje -, množenje *, dijeljenje /, pronalazak ostataka %i rad s eksponentima **.

Dodatak:

Brojevi se mogu zbrajati pomoću +operatora.

15 + 25 #=> 40

Oduzimanje:

Brojevi se međusobno mogu oduzimati pomoću -operatora.

25 - 15 #=> 10

Množenje:

Brojevi se mogu množiti zajedno s *operatorom.

10 * 5 #=> 50

Podjela:

Brojevi se mogu dijeliti jedan s drugim pomoću /operatora.

10 / 5 #=> 2

Ostaci:

Preostale ostatke možete pronaći pomoću %operatora modula .

10 % 3 #=> 1 # because the remainder of 10/3 is 1

Eksponenti:

Eksponenti se mogu izračunati pomoću **operatora.

2 ** 3 #=> 8 # because 2 to the third power, or 2 * 2 * 2 = 8