Objašnjeni CSS obitelj i fontovi sigurni za web

Web sigurni fontovi

Web sigurni fontovi fontovi su koji su uključeni u većinu operativnih sustava, a implikacija tako visoke dostupnosti je da dizajner može očekivati ​​da se tipografija koja uključuje web sigurno fontove prikazuje upravo onako kako je namijenjena većini korisnika. Ispod su neiscrpni popisi nekih fontova koji se u vrijeme pisanja smatraju mrežnim sigurnim, kategorizirani od strane CSS generičkih porodica fontova.

Web sigurni serif fontovi:

  • Gruzija
  • Times New Roman

Bezbjednosni fontovi bez serifa na webu:

  • Arial
  • Tahoma
  • Trebuchet MS
  • Verdana

Monoprostranjeni fontovi s web sigurnošću:

  • Kurir Novo

Vrijedno je napomenuti da se snopovi fontova s ​​rezervnim opcijama, uključujući generičku obitelj fontova, i dalje trebaju koristiti čak i ako vaš dizajn koristi samo web sigurne fontove. Na primjer:

p { font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; }

Napomena o web fontovima

Samo zato što su neki fontovi sigurniji od drugih, ne znači da biste trebali ograničiti svoje dizajne na upotrebu samo web sigurnih fontova. Moderni dizajni s CSS-om također mogu iskoristiti prednosti web fontova kako bi se osigurala dosljedna tipografija u svim operativnim sustavima.

Više informacija o fontovima:

  • Kako ispravno učitati web fontove
  • Googleove obiteljske fonte
  • Kako koristiti Google fontove u sljedećem dizajnerskom projektu