Objašnjen JavaScript Onclick događaj

onclickDogađaj u JavaScriptu omogućuje vam kao programer vrše funkciju kada se klikne element.

Primjer pritiska gumba

Click me  function myFunction() { alert('Button was clicked!'); } 

U jednostavnom primjeru iznad, kada korisnik klikne gumb, vidjet će upozorenje u njegovom pregledniku Button was clicked!.

Dodavanje onclick-a dinamički

onclickDogađaj može biti programski dodati bilo kojem elementu koristeći sljedeći kod u sljedećem primjeru:

click on this element.

var p = document.getElementById("foo"); // Find the paragraph element in the page p.onclick = showAlert; // Add onclick function to element function showAlert(event) { alert("onclick Event triggered!"); }

Bilješka

Važno je napomenuti da pomoću onclick-a možemo dodati samo jednu funkciju slušatelja. Ako želite dodati još, samo upotrijebite addEventListener (), što je preferirani način za dodavanje preslušavača događaja.

U gornjem primjeru, kada korisnik klikne na paragraphelement u html, vidjet će upozorenje onclick Event triggered.

Sprječavanje zadane radnje

Međutim, ako se pridružimo onclickvezama (HTML-ova aoznaka), možda bismo htjeli spriječiti da se dogodi zadana radnja:

Guides  function myAlert(event) { event.preventDefault(); alert("Link was clicked but page was not open"); } 

U gornjem primjeru spriječili smo zadano ponašanje aelementa (otvaranje veze) koristeći event.preventDefault()našu onclickfunkciju povratnog poziva.

MDN

Ostali izvori

jQuery .on () Privitak voditelja događaja