Saznajte kako graditi web aplikacije pomoću ASP.NET Core 3.1

ASP.NET Core je okvir za web razvoj s otvorenim kodom za izgradnju web aplikacija na .NET platformi. Iako je izvorno samo za Windows, sada je dostupan i na macOS-u i Linuxu.

Objavili smo trosatni tečaj na YouTube kanalu freeCodeCamp.org kako biste mogli naučiti ASP.NET Core 3.1. Tečaj je za početnike, ali očekuje se da imate malo znanja o C #. (Ako želite naučiti C #, pogledajte ovaj sjajni tečaj C #.)

Na ovom tečaju prvo ćete naučiti o povijesti i osnovama ASP.NET Core. Tada ćete naučiti kako izraditi aplikaciju za mali popis knjiga s CRUD operacijama. Naučit ćete kako koristiti Entity Framework za integraciju s bazom podataka sa ASP.NET Core Razor Pages.

Također ćete naučiti kako izraditi aplikaciju za popis knjiga pomoću ASP.NET MVC i vidjeti kako koristiti DataTables s API pozivima u projektu britve.

Ovaj tečaj je razvio Bhrugen Patel. Pogledajte ga ispod ili na YouTube kanalu freeCodeCamp.org.