Kako vidjeti svoje React stanje i rekvizite u pregledniku

Ako gradite web aplikaciju s Reactom, možda ćete htjeti vidjeti stanje ili rekvizite komponenata u stvarnom vremenu. Evo brzog rješenja za Chrome i FireFox!

React Developer Tools

Instalirajte proširenje React Developer Tools za Chrome ili FireFox. Omogućuje vam pregled hijerarhija komponenata React unutar alata za programere - na isti način na koji biste zavirili u DOM elemente, konzolu ili mrežu.

Pregled komponenata reakcije

  1. Otvorite svoju aplikaciju i pregledajte stranicu s razvojnim alatima (Command + Option + I).
  2. Odaberite React Developer Tools

3. Izaberite komponentu na stablu da biste vidjeli njezino stanje i trenutne rekvizite.

Također možete odabrati React element izravno sa stranice tako što ćete lebdjeti iznad njega pomoću alata za odabir:

Modificiranje države

Ako želite ažurirati svoje stanje u pregledniku - možete! Izmijenite ga klikom i uređivanjem atributa stanja na kartici React. Ovo će ponovno prikazati DOM, prolazeći državu kroz rekvizite.

Sretno kodiranje! ?