Objašnjen algoritam pretraživanja skokova

Skoči pretraga

Pretraživanje skoka pronalazi stavku u razvrstanom nizu preskakanjem k itena, a zatim provjerava je li željena stavka između prethodnog skoka i trenutnog skoka.

Složenost Najgori slučaj

O (√N)

Kako radi

  1. Definirajte vrijednost k, broj skoka: Optimalna veličina skoka je √N gdje je N duljina niza
  2. Skoči niz k-by-k pretražujući prema stanju Array[i] < valueWanted < Array[i+k]
  3. Izvršite linearno pretraživanje između Array[i]iArray[i + k]
Jumping Search 1

Kodirati

Da biste vidjeli primjere implementacije koda ove metode, pristupite ovoj donjoj poveznici:

Skoči pretraga - OpenGenus / kozmos

Zasluge

Slika niza logike