Kako olakšati složene probleme razlaganjem i sastavljanjem

Discover Functional JavaScript proglašen je jednom od najboljih knjiga o funkcionalnom programiranju od strane BookAuthority !

Naš prirodni način rješavanja složenosti je rastaviti ga na manje dijelove, a zatim sve sastaviti.

Ovo je postupak u dva koraka:

  • razložiti problem na manje dijelove
  • sastavi male dijelove da riješi problem

Razlažemo se na manje dijelove jer ih je lakše razumjeti i implementirati. Manji dijelovi mogu se paralelno razvijati.

Proces razgradnje odnosi se na dodjeljivanje odgovornosti i davanje imena. To olakšava razgovor i zaključivanje. Jednom kada prepoznamo odgovornost, možemo je ponovno upotrijebiti.

Kompozicija je kombinacija malih dijelova i uspostavljanje odnosa između njih. Mi odlučujemo o načinu komuniciranja tih dijelova, redoslijedu u kojem se izvršavaju i načinu protoka podataka između njih.

Sustav je teško razumjeti, čak i ako je podijeljen na manje dijelove, ako postoji velik broj odnosa između tih dijelova. Da bismo sustav učinili lakšim za razumijevanje, moramo smanjiti broj mogućih veza između njegovih dijelova.

Razgradnja predmeta

Predmeti su više od stanja i ponašanja koji rade zajedno. Predmeti su stvari s odgovornostima.

Raspadnuti

U odjeljku Kako stvoriti troslojnu aplikaciju s Reactom uzimam aplikaciju popisa obveza i podijelim odgovornosti između sljedećih objekata:

  • TodoDataService : odgovoran za komunikaciju s poslužiteljem Todo API
  • UserDataService : odgovoran za komunikaciju s korisničkim API-jem poslužitelja.
  • TodoStore: trgovina domena za upravljanje zadacima. To je jedini izvor istine u vezi sa zadaćama.
  • UserStore : trgovina domena za upravljanje korisnicima.
  • TodoListContainer : komponenta korijenskog spremnika koja prikazuje popis zadataka.

Kao što vidite, prilikom razlaganja dodijelim odgovornosti i navedem imena.

Sastaviti

Dalje, sastavljam ih zajedno u jednu funkciju. Ovdje se stvaraju svi objekti i ubrizgavaju ovisnosti. Zove se Kompozicijski korijen.

Discover Functional JavaScript proglašen je jednim odnajbolje nove knjige o funkcionalnom programiranju by BookAuthority !

Za više o primjeni tehnika funkcionalnog programiranja u Reactu pogledajte Functional React .

Naučite funkcionalni React , na način temeljen na projektu, uz Funkcionalnu arhitekturu s Reactom i Reduxom .

Slijedite na Twitteru