Izgradnja GitHub Repo Explorera s React i Elasticsearch

Elasticsearch jedna je od najpopularnijih tražilica s punim tekstom koja vam omogućuje brzo pretraživanje ogromnih količina podataka, dok je React vjerojatno najbolja knjižnica za izgradnju korisničkih sučelja. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci suautor sam s bibliotekom otvorenog koda, ReactiveSearch , koja pruža React komponente za Elasticsearch i pojednostavljuje postupak izgradnje korisničkog sučelja za pretraživanje (UI).

Ovo je aplikacija koju ću graditi u ovoj priči:

Kratka ideja Elasticsearch-a

Elasticsearch je NoSQL baza podataka koja u kratkom vremenu može pretraživati ​​velike količine podataka. Provodi cjelovito pretraživanje podataka koji su pohranjeni u obliku dokumenata (poput predmeta) ispitivanjem svih riječi u svakom dokumentu.

Evo što kažu dokumenti Elasticsearch:

Elasticsearch je visoko skalabilni motor za pretraživanje i analitiku punog teksta s otvorenim kodom. Omogućuje vam pohranu, pretraživanje i analizu velikih količina podataka brzo i u gotovo stvarnom vremenu.

Čak i ako nikada prije niste koristili Elasticsearch, trebali biste biti u mogućnosti slijediti ovu priču i izgraditi vlastiti Elasticsearch pretraživač pomoću React i ReactiveSearch. ?

Što je ReactiveSearch?

ReactiveSearch je knjižnica komponenata React UI za Elasticsearch. Da biste pretraživali podatke u Elasticsearchu, morate napisati upite . Tada ćete morati formatirati i prikazati JSON podatke u svom korisničkom sučelju. ReactiveSearch pojednostavljuje čitav postupak jer ne trebate brinuti o pisanju ovih upita. To olakšava fokusiranje na stvaranje korisničkog sučelja.

Evo primjera koji generira korisničko sučelje okvira za pretraživanje sa prijedlozima za određene kategorije:

To bi nam vjerojatno odnijelo više od 100 redaka bez biblioteke i znanja o Elasticsearch Query DSL-u za konstrukciju upita.

U ovom postu koristit ću različite komponente iz knjižnice za izradu konačnog korisničkog sučelja.

Trebali biste isprobati konačnu aplikaciju prije dubinskog ronjenja. Evo veze CodeSandbox za isto.

Namještanje stvari

Prije nego što započnemo s izradom korisničkog sučelja, trebat će nam skup podataka koji sadrži GitHub spremišta u Elasticsearchu. ReactiveSearch radi s bilo kojim indeksom Elasticsearch i lako ga možete koristiti sa vlastitim skupom podataka.

Radi kratkoće, možete koristiti moj skup podataka ili ga klonirati slijedeći ovu vezu i klikom na gumb Kloniraj ovu aplikaciju . To će vam omogućiti da kopirate skup podataka kao vlastitu aplikaciju.

Nakon što unesete ime aplikacije, postupak kloniranja trebao bi početi uvoziti 26.000 repo stavki na vaš račun.

Svi repo poslovi strukturirani su u sljedećem formatu:

{ "name": "freeCodeCamp", "owner": "freeCodeCamp", "fullname": "freeCodeCamp~freeCodeCamp", "description": "The //freeCodeCamp.org open source codebase and curriculum. Learn to code and help nonprofits.", "avatar": "//avatars0.githubusercontent.com/u/9892522?v=4", "url": "//github.com/freeCodeCamp/freeCodeCamp", "pushed": "2017-12-24T05:44:03Z", "created": "2014-12-24T17:49:19Z", "size": 31474, "stars": 291526, "forks": 13211, "topics": [ "careers", "certification", "community", "curriculum", "d3", "education", "javascript", "learn-to-code", "math", "nodejs", "nonprofits", "programming", "react", "teachers" ], "language": "JavaScript", "watchers": 8462 }
 • Za postavljanje projekta upotrijebit ćemo aplikaciju create-response-app. Možete instalirati create-response-app pokretanjem sljedeće naredbe u vašem terminalu:
npm install -g create-react-app
 • Nakon što je instaliran, možete stvoriti novi projekt pokretanjem:
create-react-app gitxplore
 • Nakon postavljanja projekta možete se prebaciti u direktorij projekta i instalirati ovisnost ReactiveSearch:
cd gitxplore npm install @appbaseio/reactivesearch
 • Također možete dodati fontawesome CDN, koji ćemo koristiti za neke ikone, umetanjem sljedećih redaka /public/index.htmlprije nego što oznaka završi:

Zaranjajući u kod

Slijedit ću jednostavnu strukturu direktorija za aplikaciju. Ovdje su važne datoteke:

src ├── App.css // App styles ├── App.js // App container ├── components │ ├── Header.js // Header component │ ├── Results.js // Results component │ ├── SearchFilters.js // Filters component │ └── Topic.js // rendered by Results ├── index.css // styles ├── index.js // ReactDOM render └── theme.js // colors and fonts public └── index.html

Evo veze do konačnog repo-a ako se u bilo kojem trenutku želite referencirati na bilo što.

1. Dodavanje stilova

Napisao sam responzivne stilove za aplikaciju koje možete kopirati u svoju aplikaciju. Samo ložiti omiljeni tekst editor i kopirati stilove za /src/index.cssodavde i /src/App.cssodavde respektivno.

Sada izradite datoteku /src/theme.jsu koju ćemo dodati boje i fontove za našu aplikaciju:

const theme = { typography: { fontFamily: 'Raleway, Helvetica, sans-serif', }, colors: { primaryColor: '#008000', titleColor: 'white' }, secondaryColor: 'mediumseagreen', }; export default theme;

2. Dodavanje prve komponente ReactiveSearch

Sve su komponente ReactiveSearch omotane oko komponente spremnika ReactiveBase koja pruža podatke iz Elasticsearch-a djeci ReactiveSearch komponentama.

Ovo ćemo upotrijebiti u /src/App.js:

import React, { Component } from 'react'; import { ReactiveBase } from '@appbaseio/reactivesearch'; import theme from './theme'; import './App.css'; class App extends Component { render() { return ( GitXplore ); } } export default App;

Za appi credentialsrekvizite možete koristiti one koje sam ovdje naveo. Ako ste ranije klonirali skup podataka u vlastitoj aplikaciji, možete ih dobiti na stranici s vjerodajnicama aplikacije. Ako ste već upoznati s Elasticsearchom, možete umjesto toga proslijediti urlpotporu koja se odnosi na vaš vlastiti URL klastera Elasticsearch.

Možete i kopirati svoje aplikacije credentialss nadzorne ploče aplikacija. Zadržite pokazivač iznad kartice aplikacije i kliknite Kopiraj vjerodajnice za čitanje .

Nakon što dodate ovo, vidjet ćete osnovni izgled poput ovog:

3. Dodavanje pretraživanja podataka

Dalje ću dodati komponentu DataSearch za pretraživanje kroz spremišta. Stvara komponentu korisničkog sučelja za pretraživanje i omogućuje nam lako pretraživanje jednog ili više polja. Ažurirana renderfunkcija u /src/App.jsizgledala bi ovako:

// importing DataSearch here import { ReactiveBase, DataSearch } from '@appbaseio/reactivesearch'; ... // Adding the DataSearch here ...

The DataSearch component goes inside the ReactiveBase component and receives all the necessary data from it so we don’t have to write Elasticsearch queries ourselves. The surrounding divs add some className properties for styling. These just add a layout to the app. You can go through all the styles at /src/App.css which we created earlier. You might have noticed that we have passed some props to the DataSearch component.

Here’s how they work:

 • componentId: a unique string identifier which we’ll use later to connect two different ReactiveSearch components.
 • filterLabel: a string value which will show up in the filters menu later.
 • dataField: an array of strings containing Elasticsearch fields on which search has to performed on. You can check the dataset and see that these fields also matches the column name. All fields specified here matches the structure of data, for example name refers to the name of repo, description refers to its description, but there is a field with a .raw added here, name.raw which is a multi-field of the name field. Elasticsearch can index the same data in different ways for different purposes, which we can use to get better search results.
 • placeholder: sets the placeholder value in the input box.
 • autosuggest: setting a false value for the prop causes the results to update immediately in the results.
 • iconPosition: sets the position of the ? icon.
 • URLParams: is a boolean which tells the component to save the search term in the browser’s URL so we can share a URL to a specific search query. For example, check this link to see all results related to “react”.
 • className: adds a class for styling using CSS.
 • innerClass: adds a class to different sections of a component for styling using CSS. Here, I’ve added a class to the input box for styling. A detailed description can be found in the docs.

With this, our app should get a working search bar:

4. Adding the Results view

Next, we’ll be adding the Results component at /src/components/Results.js and importing it in /src/App.js.

Here’s how you can write the Results component:

import React from 'react'; import { SelectedFilters, ReactiveList } from '@appbaseio/reactivesearch'; const onResultStats = (results, time) => ( {results} results found in {time}ms ); const onData = (data) => ( {data.owner}/{data.name} ); const Results = () => ( ); export default Results;

I’ve imported two new components from ReactiveSearch, SelectedFilters and ReactiveList. SelectedFilters will render the filters for our ReactiveSearch components at one place:

ReactiveList renders the search results. Here’s how its props work:

 • dataField: orders the results using name field here.
 • onData: accepts a function which returns a JSX. The function is passed each result individually. Here we’re generating a basic UI which we’ll modify later.
 • onResultStats: similar to onData but for the result stats. The function is passed the number of results found and time taken.
 • react: the react prop tells the ReactiveList to listen to changes made byCategorySearch component, we’ve provided the componentId of the CategorySearch component here called repo. Later we’ll add more components here.
 • pagination: a boolean which tells the ReactiveList to split the results into pages, each page containing the number of results specified in the size prop.

Now we can import and use the Results component in /src/App.js. Just add it inside the div with results-container class.

... import Results from './components/Results'; ... render() { return( ... ... ) }

With this component, a basic version of our search UI should start coming together:

5. Adding a Header component

Lets create a Header component at /src/components/Header.js which we’ll use to render more search filters.

Here’s how to create a simple Header component:

import React, { Component } from 'react'; import SearchFilters from './SearchFilters'; class Header extends Component { constructor(props) { super(props); this.state = { visible: false, }; } toggleVisibility = () => { const visible = !this.state.visible; this.setState({ visible, }); } render() { return ( GitXplore Toggle Filters ); } } export default Header; 

I’ve moved the navigation code in .. from /src/App.js here. The Header component has a method which toggles visible in the state. We’re using this to add a class which would make it take up the entire screen size on mobile layout. I’ve also added a toggle button which calls the toggleVisibility method.

It also renders another component called SearchFilters and passes all the props from the parent App component. Let’s create this component to see things in action.

Create a new file /src/components/SearchFilters.js:

import React from 'react'; const SearchFilters = () => ( Search filters go here! ); export default SearchFilters;

Next, I’ll update the App component to use the Header component that we created just now.

6. Updating App component and handling topics in state

We’ll add a state variable in App component called currentTopics which would be an array of currently selected topics in the app.

We’ll then use the currentTopics and pass them to the Header and Results components:

import React, { Component } from 'react'; import { ReactiveBase, DataSearch } from '@appbaseio/reactivesearch'; import Header from './components/Header'; import Results from './components/Results'; import theme from './theme'; import './App.css'; class App extends Component { constructor(props) { super(props); this.state = { currentTopics: [], }; } setTopics = (currentTopics) => { this.setState( currentTopics: currentTopics ); } toggleTopic = (topic) => { const { currentTopics } = this.state; const nextState = currentTopics.includes(topic) ? currentTopics.filter(item => item !== topic) : currentTopics.concat(topic); this.setState({ currentTopics: nextState, }); } render() { return ( ); } } export default App;

The setTopics method will set whichever topics are passed to it, which we’ll pass to the Header component. The toggleTopic method will remove a topic from the state in currentTopics if it’s already present and add the topic if it is not present.

We’ll pass the toggleTopic method to the Results component:

7. Adding more filters

Lets add more filters to the UI in /src/components/SearchFilters.js. I’ll be using three new components from ReactiveSearch here, MultiDropdownList, SingleDropdownRange and RangeSlider. The components are used in a similar fashion as we used the DataSearch component earlier.

Here’s the code:

import React from 'react'; import PropTypes from 'prop-types'; import { MultiDropdownList, SingleDropdownRange, RangeSlider, } from '@appbaseio/reactivesearch'; const SearchFilters = ({ currentTopics, setTopics, visible }) => ( ); SearchFilters.propTypes = { currentTopics: PropTypes.arrayOf(PropTypes.string), setTopics: PropTypes.func, visible: PropTypes.bool, }; export default SearchFilters; 

The SearchFilters component we’ve created above takes in three props from the Header component, currentTopics, setTopics and visible. The visible prop is just used to add a className for styling.

The first component we’ve used here is a MultiDropdownList which renders a dropdown component to select multiple options. The first MultiDropdownList has a dataField of language.raw. It’ll populate itself with all the languages available in the repositories dataset.

We’ve used another MultiDropdownList to render a list of topics:

Here’s how the props work here:

 • componentId: similar to the previous ReactiveSearch components, this is a unique identifier which we’ll later associate in the Results component that we created to get search results.
 • dataField: maps the component to the topics.raw field in Elasticsearch.
 • placeholder: sets the placeholder value when nothing is selected.
 • title: adds a title for the component in the UI.
 • filterLabel: sets the label of the components in the removable filters (the SelectedFilters which we used in the Results component).
 • size: tells the component to render a maximum of 1000 items in the list.
 • queryFormat: when set to 'and' as we’ve used here, it gives results which matches all the selected tags (exactly like intersection).
 • defaultSelected: sets the selected items in the component. Here we’re passing currentTopics which we’ve stored in the state at /src/App.js.
 • onValueChange: is a function that will be called by the component when we make a change in its value. Here we call the setTopics function which we received in the props. Therefore, whenever we select or deselect a value in the component it would update the currentTopics in the state of main App component.

The next ReactiveSearch component we’ve used here is a SingleDropdownRange. It uses a new prop called data.

Here’s how it works:

The data prop accepts an array of objects with start and end values and shows the specified label in the dropdown. It’s mapped to the pushed field in the dataset which is a date type in Elasticsearch. One cool way to specify date range in Elasticsearch is using the now keyword. now refers to the current time, now-1M refers to one month before, now-6M to six month before and now-1y to a year before now.

I’ve used another SingleDropdownRange component for the created field in the dataset.

Here I’ve specified year ranges in datetime for different years:

The third component I’ve used is a RangeSlider which renders a slider UI. I’ve used to RangeSlider components, one for the stars field and the other for forks.

Two main props that this component introduces are range and rangeLabels:

 • range: prop specifies a range for the data with a start and end value.
 • rangeLabels: prop takes the labels to show below the slider.
 • showHistogram: is a boolean prop which shows a histogram with the distribution of data. Here I’ve set it to false since it’s not needed.

Now we just need to connect these filters to the Results component. We just have to update one line in the ReactiveList rendered by the Results component to include the componentIds of these components.

Update the react prop in the ReactiveList that we rendered in the Results component:

const Results = () => ( );

That should make your results update for all the filters ?

8. Updating the results view

Up until now, we’ve been seeing only a basic version of the results. As the final piece of this app, lets add some flair to the results ✌️

We’ll be using another component inside our Results components to render different topics.

Here’s how you can create your own at /src/components/Topic. Feel free to add your own taste ?

 import React, { Component } from 'react'; import PropTypes from 'prop-types'; class Topic extends Component { handleClick = () => { this.props.toggleTopic(this.props.children); } render() { return ( #{this.props.children} ); } } Topic.propTypes = { children: PropTypes.string, active: PropTypes.bool, toggleTopic: PropTypes.func, }; export default Topic;

This component renders its children and adds a click handler to toggle the topics which updates the currentTopics inside the main App component’s state.

Next, we just need to update our Results component at /src/components/Results.js:

import React from 'react'; import { SelectedFilters, ReactiveList } from '@appbaseio/reactivesearch'; import PropTypes from 'prop-types'; import Topic from './Topic'; const onResultStats = (results, time) => ( {results} results found in {time}ms ); const onData = (data, currentTopics, toggleTopic) => ( {data.owner}/ {data.name} {data.description} { data.topics.slice(0, 7) .map(item => ( {item} )) } {data.stars} {data.forks} {data.watchers} ); const Results = ({ toggleTopic, currentTopics }) => ( onData(data, currentTopics, toggleTopic)} onResultStats={onResultStats} react={{ and: ['language', 'topics', 'pushed', 'created', 'stars', 'forks', 'repo'], }} pagination innerClass={{ list: 'result-list-container', pagination: 'result-list-pagination', resultsInfo: 'result-list-info', poweredBy: 'powered-by', }} size={6} sortOptions={[ { label: 'Best Match', dataField: '_score', sortBy: 'desc', }, { label: 'Most Stars', dataField: 'stars', sortBy: 'desc', }, { label: 'Fewest Stars', dataField: 'stars', sortBy: 'asc', }, { label: 'Most Forks', dataField: 'forks', sortBy: 'desc', }, { label: 'Fewest Forks', dataField: 'forks', sortBy: 'asc', }, { label: 'A to Z', dataField: 'owner.raw', sortBy: 'asc', }, { label: 'Z to A', dataField: 'owner.raw', sortBy: 'desc', }, { label: 'Recently Updated', dataField: 'pushed', sortBy: 'desc', }, { label: 'Least Recently Updated', dataField: 'pushed', sortBy: 'asc', }, ]} /> ); Results.propTypes = { toggleTopic: PropTypes.func, currentTopics: PropTypes.arrayOf(PropTypes.string), }; export default Results;

I’ve updated the onData function to render more detailed results. You’ll also notice a new sortOptions prop in the ReactiveList. This prop accepts an array of objects which renders a dropdown menu to select how you wish to sort the results. Each object contains a label to display as the list item, a dataField to sort the results on and a sortBy key which can either be asc (ascending) or desc (descending).

That’s it, your very own GitHub repository explorer should be live!

Useful links

 1. GitXplore app demo, CodeSandbox and source code
 2. ReactiveSearch GitHub repo
 3. ReactiveSearch docs

Hope you enjoyed this story. If you have any thoughts or suggestions, please let me know and do share your version of the app in comments!

You may follow me on twitter for latest updates. I've also started posting more recent posts on my personal blog.