Lažne vrijednosti u JavaScript-u

Opis

Vrijednost laži je nešto što procjenjuje na FALSE, na primjer pri provjeri varijable. Postoje samo šest falsey vrijednosti u JavaScriptu: undefined, null, NaN, 0, ""(prazan niz), i falsenaravno.

Provjera pogrešnih vrijednosti varijabli

Moguće je provjeriti lažnu vrijednost u varijabli s jednostavnim uvjetnim uvjetom:

if (!variable) { // When the variable has a falsy value the condition is true. }

Opći primjeri

var string = ""; // <-- falsy var filledString = "some string in here"; // <-- truthy var zero = 0; // <-- falsy var numberGreaterThanZero // <-- truthy var emptyArray = []; // <-- truthy, we'll explore more about this next var emptyObject = {}; // <-- truthy

Zabava s nizovima

if ([] == false) // <-- truthy, will run code in if-block if ([]) // <-- truthy, will also run code in if-block if ([] == true) // <-- falsy, will NOT run code in if-block if (![]) // <-- falsy, will also NOT run code in if-block

Upozorenje

Budite svjesni vrste podataka kada procjenjujete vrijednost u logičkom kontekstu. Ako je vrsta podataka vrijednosti neka brojka , istinito / lažno izbjegavanje može rezultirati neočekivanim ishodom:

const match = { teamA: 0, teamB: 1 } if (match.teamA) // The following won't run due to the falsy evaluation console.log('Team A: ' + match.teamA); }

Alternativa gornjem slučaju upotrebe je procjena vrijednosti pomoću typeof:

const match = { teamA: 0, teamB: 1 } if (typeof match.teamA === 'number') console.log('Team A: ' + match.teamA); }

Više informacija

  • prljavi | Objava na blogu - Truthy & Falsey
  • Lažno | Rječnik | MDN
  • Istina i laž: kada u JavaScript-u nije sve jednako