JavaScript - od povratnih poziva do async / await

JavaScript je sinkron. To znači da će izvršiti vaš blok koda prema narudžbi nakon podizanja. Prije izvršavanja koda vari functiondeklaracije se "podignu" na vrh njihovog opsega.

Ovo je primjer sinkronog koda:

console.log('1') console.log('2') console.log('3')

Ovaj će kôd pouzdano zapisati "1 2 3".

Asinkroni zahtjevi će pričekati da tajmer završi ili zahtjev da odgovori, dok se ostatak koda nastavlja izvršavati. Tada, kad za to dođe vrijeme, povratni poziv će pokrenuti ove asinkrone zahtjeve u akciju.

Ovo je primjer asinkronog koda:

console.log('1') setTimeout(function afterTwoSeconds() { console.log('2') }, 2000) console.log('3')

Ovo će zapravo zabilježiti "1 3 2", jer je "2" na a, setTimeoutkoji će se, u ovom primjeru, izvršiti tek nakon dvije sekunde. Vaša aplikacija ne visi čekajući dvije sekunde da završi. Umjesto toga, on nastavlja izvršavati ostatak koda, a kada je timeout završen, vraća se na afterTwoSeconds.

Možete se pitati "Zašto je ovo korisno?" ili "Kako da moj async kôd postane sinkronizacija?". Nadam se da ću vam pokazati odgovore.

"Problem"

Recimo da je naš cilj potraga za GitHub korisnikom i dobivanje svih spremišta tog korisnika. Stvar je u tome što ne znamo točno ime korisnika. Stoga moramo navesti sve korisnike sa sličnim imenom i njihova odgovarajuća spremišta.

Ne treba super maštati, ovako nešto

U ovim se primjerima kod zahtjeva koristi XHR (XMLHttpRequest). Možete ga zamijeniti jQueryjem $.ajaxili novijim izvornim pristupom fetch. Oboje će vam dati pristup obećanjima s vrata.

Bit će malo promijenjen, ovisno o vašem pristupu, ali kao početak:

// url argument can be something like '//api.github.com/users/daspinola/repos' function request(url) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { // Code here for the server answer when successful } else { // Code here for the server answer when not successful } } } xhr.ontimeout = function () { // Well, it took to long do some code here to handle that } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }

Imajte na umu da u ovim primjerima važan dio nije konačni rezultat koda. Umjesto toga, vaš bi cilj trebao biti razumijevanje razlika u pristupima i kako ih možete iskoristiti za svoj razvoj.

Uzvratiti poziv

Referencu funkcije možete spremiti u varijablu kada koristite JavaScript. Tada ih možete koristiti kao argumente druge funkcije za kasnije izvršavanje. Ovo je naš "povratni poziv".

Primjer bi bio:

// Execute the function "doThis" with another function as parameter, in this case "andThenThis". doThis will execute whatever code it has and when it finishes it should have "andThenThis" being executed. doThis(andThenThis) // Inside of "doThis" it's referenced as "callback" which is just a variable that is holding the reference to this function function andThenThis() { console.log('and then this') } // You can name it whatever you want, "callback" is common approach function doThis(callback) { console.log('this first') // the '()' is when you are telling your code to execute the function reference else it will just log the reference callback() }

Korištenje callbackza rješavanje našeg problema omogućuje nam da učinimo nešto slično requestfunkciji koju smo prethodno definirali:

function request(url, callback) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { callback(null, xhr.response) } else { callback(xhr.status, null) } } } xhr.ontimeout = function () { console.log('Timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }

Naša funkcija za zahtjev sada će prihvatiti, callbacktako da će se, kada requestje napravljen, pozvati u slučaju pogreške i u slučaju uspjeha.

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` request(userGet, function handleUsersList(error, users) { if (error) throw error const list = JSON.parse(users).items list.forEach(function(user) { request(user.repos_url, function handleReposList(err, repos) { if (err) throw err // Handle the repositories list here }) }) })

Razbijanje ovoga:

 • Podnosimo zahtjev za dobivanje korisničkih spremišta
 • Nakon dovršetka zahtjeva koristimo povratni poziv handleUsersList
 • Ako nema pogreške, tada raščlanjujemo odgovor poslužitelja na objekt koji koristi JSON.parse
 • Zatim ponovimo popis korisnika jer može imati više njih

  Za svakog korisnika tražimo njegov popis spremišta.

  U prvom ćemo odgovoru upotrijebiti url koji se vratio po korisniku

  Zovemo repos_urlkao url za naše sljedeće zahtjeve ili iz prvog odgovora

 • Kada zahtjev završi povratni poziv, nazvat ćemo

  Ovo će riješiti ili njegovu pogrešku ili odgovor s popisom spremišta za tog korisnika

Napomena : Slanje pogreške prvo kao parametra uobičajena je praksa, posebno kada se koristi Node.js.

„Kompletniji“ i čitljiviji pristup bio bi da se ima nekih postupaka s pogreškama. Povratni poziv zadržali bismo odvojeno od izvršenja zahtjeva.

Nešto kao ovo:

try { request(userGet, handleUsersList) } catch (e) { console.error('Request boom! ', e) } function handleUsersList(error, users) { if (error) throw error const list = JSON.parse(users).items list.forEach(function(user) { request(user.repos_url, handleReposList) }) } function handleReposList(err, repos) { if (err) throw err // Handle the repositories list here console.log('My very few repos', repos) }

To na kraju ima probleme poput problema s utrkama i rješavanjem pogrešaka. Utrke se događaju kada ne kontrolirate kojeg ćete korisnika dobiti prvo. Tražimo podatke za sve njih u slučaju da ih ima više. Ne uzimamo u obzir narudžbu. Na primjer, korisnik 10 može biti prvi, a korisnik 2 zadnji. Dalje u članku imamo moguće rješenje.

Glavni problem s povratnim pozivima je taj što održavanje i čitljivost mogu postati bol. To nekako već jest, a kôd teško da išta čini. Ovo je poznato kao pakao povratnog poziva koji se može izbjeći sljedećim pristupom.

Obećanja

Obećava da ćete svoj kôd učiniti čitljivijim. Novi programer može doći do baze koda i vidjeti jasan redoslijed izvršenja vašeg koda.

Da biste stvorili obećanje možete koristiti:

const myPromise = new Promise(function(resolve, reject) { // code here if (codeIsFine) { resolve('fine') } else { reject('error') } }) myPromise .then(function whenOk(response) { console.log(response) return response }) .catch(function notOk(err) { console.error(err) })

Razložimo ga:

 • Obećanje se inicijalizira s iskazima functionkoji imaju resolveireject
 • Unesite svoj asinkroni kod unutar Promisefunkcije

  resolve kad se sve dogodi po želji

  Inače reject

 • Kada resolvese pronađe .thenmetoda, izvršit će se za toPromise

  Kada reject se pronađe a .catch , pokrenut će se

Stvari koje treba imati na umu:

 • resolve and reject only accept one parameter

  resolve(‘yey’, ‘works’) will only send ‘yey’ to the .then callback function

 • If you chain multiple .then

  Add a return if you want the next .then value not to be undefined

 • When a reject is caught with .catch if you have a .then chained to it

  It will still execute that .then

  You can see the .then as an “always executes” and you can check an example in this comment

 • With a chain on .then if an error happens on the first one

  It will skip subsequent .then until it finds a .catch

 • A promise has three states

  pending

 • When waiting for a resolve or reject to happen

  resolved

  rejected

 • Once it’s in a resolved or rejected state

  It cannot be changed

Note: You can create promises without the function at the moment of declarations. The way that I’m showing it is only a common way of doing it.

“Theory, theory, theory…I’m confused” you may say.

Let’s use our request example with a promise to try to clear things up:

function request(url) { return new Promise(function (resolve, reject) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { resolve(xhr.response) } else { reject(xhr.status) } } } xhr.ontimeout = function () { reject('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }) }

In this scenario when you execute request it will return something like this:

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const myPromise = request(userGet) console.log('will be pending when logged', myPromise) myPromise .then(function handleUsersList(users) { console.log('when resolve is found it comes here with the response, in this case users ', users) const list = JSON.parse(users).items return Promise.all(list.map(function(user) { return request(user.repos_url) })) }) .then(function handleReposList(repos) { console.log('All users repos in an array', repos) }) .catch(function handleErrors(error) { console.log('when a reject is executed it will come here ignoring the then statement ', error) })

This is how we solve racing and some of the error handling problems. The code is still a bit convoluted. But its a way to show you that this approach can also create readability problems.

A quick fix would be to separate the callbacks like so:

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const userRequest = request(userGet) // Just by reading this part out loud you have a good idea of what the code does userRequest .then(handleUsersList) .then(repoRequest) .then(handleReposList) .catch(handleErrors) function handleUsersList(users) { return JSON.parse(users).items } function repoRequest(users) { return Promise.all(users.map(function(user) { return request(user.repos_url) })) } function handleReposList(repos) { console.log('All users repos in an array', repos) } function handleErrors(error) { console.error('Something went wrong ', error) }

By looking at what userRequest is waiting in order with the .then you can get a sense of what we expect of this code block. Everything is more or less separated by responsibility.

This is “scratching the surface” of what Promises are. To have a great insight on how they work I cannot recommend enough this article.

Generators

Another approach is to use the generators. This is a bit more advance so if you are starting out feel free to jump to the next topic.

One use for generators is that they allow you to have async code looking like sync.

They are represented by a * in a function and look something like:

function* foo() { yield 1 const args = yield 2 console.log(args) } var fooIterator = foo() console.log(fooIterator.next().value) // will log 1 console.log(fooIterator.next().value) // will log 2 fooIterator.next('aParam') // will log the console.log inside the generator 'aParam'

Instead of returning with a return, generators have a yield statement. It stops the function execution until a .next is made for that function iteration. It is similar to .then promise that only executes when resolved comes back.

Our request function would look like this:

function request(url) { return function(callback) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { callback(null, xhr.response) } else { callback(xhr.status, null) } } } xhr.ontimeout = function () { console.log('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send() } }

We want to have the url as an argument. But instead of executing the request out of the gate we want it only when we have a callback to handle the response.

Our generator would be something like:

function* list() { const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const users = yield request(userGet) yield for (let i = 0; i<=users.length; i++) { yield request(users[i].repos_url) } }

It will:

 • Wait until the first request is prepared
 • Return a function reference expecting a callback for the first request

  Our request function accepts a url

  and returns a function that expects a callback

 • Expect a users to be sent in the next .next
 • Iterate over users
 • Wait for a .next for each of the users
 • Return their respective callback function

So an execution of this would be:

try { const iterator = list() iterator.next().value(function handleUsersList(err, users) { if (err) throw err const list = JSON.parse(users).items // send the list of users for the iterator iterator.next(list) list.forEach(function(user) { iterator.next().value(function userRepos(error, repos) { if (error) throw repos // Handle each individual user repo here console.log(user, JSON.parse(repos)) }) }) }) } catch (e) { console.error(e) }

We could separate the callback functions like we did previously. You get the deal by now, a takeaway is that we now can handle each individual user repository list individually.

I have mixed felling about generators. On one hand I can get a grasp of what is expected of the code by looking at the generator.

But its execution ends up having similar problems to the callback hell.

Like async/await, a compiler is recommended. This is because it isn’t supported in older browser versions.

Also it isn’t that common in my experience. So it may generate confusing in codebases maintained by various developers.

An awesome insight of how generators work can be found in this article. And here is another great resource.

Async/Await

This method seems like a mix of generators with promises. You just have to tell your code what functions are to be async. And what part of the code will have to await for that promise to finish.

sumTwentyAfterTwoSeconds(10) .then(result => console.log('after 2 seconds', result)) async function sumTwentyAfterTwoSeconds(value) { const remainder = afterTwoSeconds(20) return value + await remainder } function afterTwoSeconds(value) { return new Promise(resolve => { setTimeout(() => { resolve(value) }, 2000); }); }

In this scenario:

 • We have sumTwentyAfterTwoSeconds as being an async function
 • We tell our code to wait for the resolve or reject for our promise function afterTwoSeconds
 • It will only end up in the .then when the await operations finish

  In this case there is only one

Applying this to our request we leave it as a promise as seen earlier:

function request(url) { return new Promise(function(resolve, reject) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { resolve(xhr.response) } else { reject(xhr.status) } } } xhr.ontimeout = function () { reject('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send() }) }

We create our async function with the needed awaits like so:

async function list() { const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const users = await request(userGet) const usersList = JSON.parse(users).items usersList.forEach(async function (user) { const repos = await request(user.repos_url) handleRepoList(user, repos) }) } function handleRepoList(user, repos) { const userRepos = JSON.parse(repos) // Handle each individual user repo here console.log(user, userRepos) }

So now we have an async list function that will handle the requests. Another async is needed in the forEach so that we have the list of repos for each user to manipulate.

We call it as:

list() .catch(e => console.error(e))

This and the promises approach are my favorites since the code is easy to read and change. You can read about async/await more in depth here.

A downside of using async/await is that it isn’t supported in the front-end by older browsers or in the back-end. You have to use the Node 8.

You can use a compiler like babel to help solve that.

“Solution”

You can see the end code accomplishing our initial goal using async/await in this snippet.

A good thing to do is to try it yourself in the various forms referenced in this article.

Conclusion

Depending on the scenario you might find yourself using:

 • async/await
 • callbacks
 • mix

It’s up to you what fits your purposes. And what lets you maintain the code so that it is understandable to others and your future self.

Note: Any of the approaches become slightly less verbose when using the alternatives for requests like $.ajax and fetch.

Let me know what you would do different and different ways you found to make each approach more readable.

This is Article 11 of 30. It is part of a project for publishing an article at least once a week, from idle thoughts to tutorials. Leave a comment, follow me on Diogo Spínola and then go back to your brilliant project!