Bootstrap 4: Kako postići da vrhunski fiksni Navbar ostane u spremniku i da se ne rasteže?

Postoji mnogo načina kako fiksnu navigacijsku traku zadržati u roditeljskom divspremniku. Preći ćemo na najjednostavniji ovdje.

Zamislite da imate sljedeći kôd, malo izmijenjen iz dokumenata Bootstrap:

Navbar  
    
  • Home (current)
  • Link
  • Link
hello
div.next { background-color: lightblue; width: 100%; height: 60rem; }

A vaša stranica izgleda ovako:

Rješenja

Iako dokumenti glase "Navbari i njihov sadržaj su prema zadanim postavkama fluidni. Upotrijebite opcijske spremnike kako biste ograničili njihovu vodoravnu širinu", najlakše je rješenje koristiti CSS za izravno postavljanje širine navbar-a:

div.next { background-color: lightblue; width: 100%; height: 60rem; } .container { padding: 0px; } nav.navbar { width: inherit; top: 0%; left: 50%; transform: translateX(-50%); }

Dodavanjem ciljanja pravila .containeri nav.navbar, vaša je navbar sada iste širine kao i roditeljski spremnik: